РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 2
Античните монети
Никола А. Мушмовъ
Формат 165/230 мм
страници 626
година на издаване 1912
корица мека
В наличност
АНТИЧНИТЕ МОНЕТИ 
на Балканския полуостровъ
и монетите на българските царе
Съ 70 автотипни таблици
и съ означение на цените имъ

 

 

 
Абоба-Плиска
Голям колектив
Формат 290/210 мм
страници 120
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Албум към том Х
Матерiалы для болгарскихъ древностей
Известiе Рускаго Археологическаго  
института въ Константинополъ

 

 
Софийската църква Св. София
Богданъ Д. Филовъ, директоръ на Народния музей
Формат 210/297 мм
страници 194
година на издаване 1913
корица мека
В наличност

Съ 140 образа въ текста и 21 таблици

 

 
стр. 2

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com