РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 3
България в образите на Феликсъ Каницъ
Стоянъ Романски
Формат 148/210 мм
страници 204
година на издаване 1939
корица мека
В наличност

Със 78 рисунки и картини

 

 
ПЪЛНО СЪБРАНИЕ на Държавните Законы, Уставы, Наставленiя и Высоки заповеди на Османската империя
Превод от турски Христа С. Арнаудова
Формат 148/210 мм
страници
Том І - 402 стр.; 35 лв.
Том 2 – 460 стр; 35 лв.
година на издаване
Том І (1871 г.) и том ІІ (1872 г.)
корица мека
В наличност
 
 
Абоба-Плиска
Карел и Владимир Шкорпил, Ф. И. Успенски и др.
Формат 210/297 мм
страници 596
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Материалы для болгарскихъ древностей

 

Известиiя Русскаго археологическаго
Института в Константинополъ
Том Х, 1905 г.

 
стр. 3

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com